Czy samochodem z LPG można wjechać do garażu podziemnego?

Tak. Nie ma żadnych przepisów prawnych, które by tego zabraniały. Niekiedy administrator budynku umieszcza zakaz wjazdu dla samochodów napędzanych LPG, jednak taki zakaz nie ma żadnej podstawy prawnej.  Za takie parkowanie nie dostaniesz też mandatu.

O to żeby garaż był bezpieczny także wtedy, gdy parkują w nim auta z LPG należy zadbać już na etapie jego budowy. Nowoczesne parkingi podziemne powinny być wyposażone w wydajną wentylację oraz czujniki CO2 i gazu. Aby w garażu poniżej poziomu gruntu mogły stać samochody zasilane gazem, obiekt musi posiadać wentylację mechaniczną., sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan.

Samochód na LPG – Garaż podziemny musi być przystosowany  

Jeśli budynek z garażem powstał przed rokiem 2009 to dopuszczenie bądź zakaz wjazdu do niego auta z LPG zależy wyłącznie od decyzji właściciela bądź administratora. W garażach, które zostały wybudowane przed wejściem w życie przepisów o obowiązku stosowania wentylacji mechanicznej, o możliwości parkowania samochodów zasilanych LPG także decyduje właściciel lub zarządca obiektu. Niestety, zarządcom nieruchomości łatwiej jest zakazać wjazdu pojazdom z instalacją LPG na swój parking podziemny, niż specjalnie dla nich unowocześniać całą wentylację. Co ciekawe, umieszczany przy wjazdach do tego typu obiektów znak wzorowany na obowiązujących znakach zakazu formalnie… nie istnieje.

Polskie przepisy nie zabraniają wprost korzystania z parkingów podziemnych pojazdom wyposażonym w instalację gazową. Nie zabraniają też administratorom, kierującym się bezpieczeństwem ogółu, umieszczania znaków przy wjazdach na teren parkingu podziemnego. Za takie parkowanie nie dostaniemy na pewno mandatu, ponieważ kodeks wykroczeń nie przewiduje takiego wykroczenia, a tym bardziej kary w tym zakresie. Żadne przepisy inne prawa polskiego także nie regulują odpowiedzialności kierowcy za takie zachowanie.