Czy instalacja LPG wybucha?

Mit o wybuchającej instalacji  to jeden z najstarszych stereotypów w branży LPG. Zupełnie nieprawdziwy. Czy instalacja LPG wybucha? NIE! Dobrze wykonana i prawidłowo eksploatowana  instalacja gazowa jest szczelna i w stu procentach bezpieczna.  
 
Sam gaz, jak każde paliwo jest substancją łatwopalną i wybuchową. Jednak gaz wybucha tylko wtedy, kiedy jego stężenie w powietrzu wynosi od ok. 1,5 do 3%. W przypadku samochodowych instalacji gazowych uzyskanie takiego stężenia gazu w zamkniętej przestrzeni jest praktycznie niemożliwe. 

W mniejszym stężeniu mieszanka nie zapala się w ogóle, a powyżej tego stężenia zapala się i płonie łagodnym płomieniem. W pomieszczeniach zamkniętych uzyskanie takiej „mieszanki” jest stosunkowo proste. Gaz musi wydostać się z instalacji, zmieszać z powietrzem i utrzymać stężenie przez jakiś czas. To właśnie dlatego wciąż zdarzają się wypadki wynikające zazwyczaj z nieostrożności lub nieprawidłowego użytkowania domowej butli lub domowej instalacji z gazem ziemnym. 

Wszystkie elementy instalacji autogaz STAG są poddawane drobiazgowej kontroli jakości już na etapie produkcji. Część komponentów autogaz STAG posiada certyfikat automotive, którego uzyskanie wymaga spełnienia wyśrubowanych norm.  W przypadku ewentualnej kolizji zastosowane w instalacji gazowej automatyczne zabezpieczenia odcinają dopływ LPG tak, aby nie doszło do wycieku gazu. Dzięki temu mamy pewność, że instalacja LPG nie stanowi dodatkowego zagrożenia w czasie kolizji. 

Przetestowane bezpieczeństwo

Aby to udowodnić, AC SA, producent marki STAG, razem z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji  przeprowadził test zderzeniowy dwóch aut z instalacją autogaz, by potwierdzić całkowite bezpieczeństwo konwersji.  
Instalacje gazowe zamontowane w samochodach biorących udział w zderzeniu posiadały wszystkie niezbędne homologacje. Silniki samochodów w czasie zderzenia były uruchomione i pracowały na LPG.   
 
Mimo ogromnej siły uderzenia, elementy instalacji nie zostały uszkodzone. Zbiornik umieszczony w kole zapasowym odkształcił się nieznacznie, cały czas spełniając normy unijne. Eksperci nie stwierdzili też jakiejkolwiek utraty w przewodach gazowych oraz innych elementach instalacji. Przeprowadzony test był dowodem, że instalacja LPG nie wybucha. Zarówno  podczas uderzenia czołowego jak i uderzenia w tył samochodu – czyli w zbiornik LPG.