Co to jest LPG?

LPG to najbardziej ekonomiczny rodzaj paliwa. Pojazdy napędzane autogazem są nie tylko oszczędne i ekologiczne, ale mają także większą moc i zasięg. Co to jest LPG i czym się różni od innych rodzajów paliw?

Czym jest płynny gaz

LPG to skrót od angielskiej nazwy płynnych gazów ropopochodnych Liquefied Petroleum Gas. LPG jest mieszaniną propanu (o symbolu C3H8) i butanu (C4H10). Mieszanka ta może mieć różne proporcje, w zależności od przeznaczenia. Najczęściej LPG wykorzystuje się jako:

  • paliwo dla samochodów z zamontowaną instalacją gazową,
  • jako opał do kuchenek i grilli gazowych
  • jako element nośny w kosmetykach w sprayu
  • do zapalniczek
  • paliwo do urządzeń grzewczych oraz lamp gazowych
  • paliwo i komponent w przemyśle

Ten rodzaj paliwa powstaje jako efekt uboczny rafinacji ropy naftowej. Niewielka jego ilość jest także wydobywana ze złóż gazu ziemnego. Po raz pierwszy wyprodukowano go już w roku 1910, a pierwsze komercyjne użycie datuje się dwa lata później.
W normalnym ciśnieniu i temperaturze pokojowej LPG przyjmuje postać gazową. Skrapla się dopiero w wyższym ciśnieniu. Propan – butan nie ma żadnego zapachu. Ze względów bezpieczeństwa do mieszanki dodaje się charakterystyczny element zapachowy.

Gaz płynny a gaz ziemny

Gaz płynny i gaz ziemny to dwa rodzaje gazowego paliwa używanego przez nas na co dzień. Chociaż korzystamy z tych paliw od ponad 100 lat, nie wszyscy potrafią je rozróżnić. Oba paliwa mają różne właściwości, inaczej się je pozyskuje i transportuje. Gaz ziemny to nieodnawialny surowiec naturalny, jeden z rodzajów paliwa kopalnego (obok ropy i węgla). Zawartość składników jest zmienna i zależy od miejsca wydobycia, jednak głównym składnikiem stanowiącym ponad 90% gazu ziemnego jest zawsze metan (CH4).

Ważną cechą fizyczną, która odróżnia te dwa rodzaje gazów jest to, że gaz płynny jest blisko dwukrotnie cięższy od powietrza, podczas gdy gaz ziemny jest od niego lżejszy.

Do transportu gazu ziemnego potrzebny jest skomplikowany system rurociągów. Gaz płynny LPG po skropleniu pompuje się i transportuje w niewielkich pojemnikach – zazwyczaj drogą kolejową.

DO NAJWAŻNIEJSZYCH PALIW GAZOWYCH NALEŻĄ: 


metan – gaz ziemny (w tym LNG i CNG), biogaz 
gaz płynny LPG 
eter dimetylowy DME 
gaz generatorowy 
gaz koksowniczy 
gaz wielkopiecowy 
acetylen 
wodór